מין:


האם עובד/ת כיום?האם הנך גמלאי/ת?


האם מתנדב כיום במקום נוסף?


ידע וניסיון בעבודה במחשב:
הוספת קורות חיים
העלאת תמונת פספורט
במידה ואצטרף לצוות המתנדבים, ידוע לי שזו התחייבות אישית ומקצועית.
 
Select Date