מחקר קהילתי וחברתי

מחלקת חיבו"ק הוקמה בשנת 2014, על מנת לבחון שיטות בהם הקהילה יכולה לתת סיוע למשפחת חולה הסרטן במודלים שונים של קהילה.
במסגרת המחלקה השקענו בסיוע מומחים במחקר מקיף בכל הנוגע לתמיכה קהילתית וחברתית והפקנו חוברת למודל הקהילתי עם אמצעי עזר הקרוי מודל חיבו"ק (ראו בעמוד נפרד).
החוברת הופצה באלפי עותקים וזוכה להצלחה גדולה מאוד.
אנו מתבקשים בעשרות מקומות להגיע לכנסי הסברה והדרכה.


כעת אנו עוברים למחקר מתקדם יותר:

כתיבת חומרי הסברה:
 1. חוברת חיבו"ק למשפחה המורחבת (אופן הסיוע הנכון של המשפחה המורחבת לחולה הסרטן). 
 2. חוברת חיבו"ק לקהילה העירונית – הפיכת המודל הקהילתי למודל עירוני עם התאמות לכל עיר בנפרד.
 3. חוברת חיבו"ק למנהלי כוח אדם בחברות – אופן הסיוע של חברים לעבודה לחולה.
פעילויות נוספות בתחום זה:
 • פורום קבוע של סיוע לכלל הקהילות / המועצות והעיריות..
 • קו חם לייעוץ שוטף גם למשפחה וגם לקהילה.
 • הדרכות מקצועיות למתנדבים / רכזי כוח אדם / רכזות קהילתיות / רבני קהילות בתחומים מגוונים כגון:
  • התמודדות עם קונפליקטים.
  • התמודדות עם כאב. שחרור לחצים "וינטלציה".
  • איך להפוך משבר לאתגר.
  • דילמות מול הילד החולה ומול האחים.
  • סיטואציות אפשריות.
  • סימולציות:
   • שפת גוף
   • קונפליקט משפחתי.
   • שפת דיבור חיובית...

פיתוח שאלון מיצוי זכויות מקוון:

במסגרת שיתוף הפעולה של יד תמר עם אתר כל זכות, הוחלט לפתח שאלון מיצוי זכויות מקוון.
מטרת השאלות:
 • לעבור עם המטופל ומשפחתו על מגוון הזכויות המגיעות לו כחולה סרטן.
 • לתת לו מעבר מהיר לדף הזכותון המתאים.
 • להפנות אותו ליועצים ולעמותות שיסייעו לו במיצוי הזכויות.
 • לבחון שיטות לשיפור השירות של מוסדות המדינה לחולי הסרטן.
​תאריך יעד להתחלת עבודה: אוקטובר 2015.