לזכרו של המנוח הקמנו את מערך הסיוע לחולי הסרטן בירושלים.

המנוח חרט על דגלו את החסד והנתינה ואנו ממשיכים את דרכו בחסד ובאהבה לכל אלה שקשה להם.

הנתינה כוללת סיוע של מתנדבים ונופשים למשפחות של חולי סרטן.
יהי זכרו ברוך.

חיים יהודה ב"ר ישראל לייב ז"ל רוזנסון
נלב"ע ביום ז' ניסן תשע"ד - 07/04/2014