מטרת תמר למשפחה - מודל יהלום
המודל בא לרומם את רוחן של משפחות במשבר ולסייע להן בקיום המעשי על ידי חיבור לערוץ המכובד של מיצוי זכויות כלכליות וסוציאליות, על פי המגיע להן. הייחוד הוא בהגעה לבית המשפחה במשבר ותחילת התהליך משם.

רציונל
משפחה במשבר חווה מגוון קשיים. חלק מהקשיים הם כלכליים וסוציאליים. מצב משבר מחייב באופן כמעט מיידי השקעת משאבים כספיים מעבר למה שקיים בשוטף בתקציב המשפחתי.
חלק מסוים מהמשפחות מסוגל לעמוד בנטל הכלכלי הראשוני. חלק אף זה לא. ככל שמתמשכת תקופת המשבר וככל שהולכים ורבים הצרכים, הרי שהקושי הכלכלי הולך וגדל. זהו בור. והבור הולך ומעמיק ומאיים לבלוע את המשפחה. אף אדם אינו שמח להיות נזקק. מדינת ישראל היא מדינת רווחה, ועל כן קבועות בחוק זכויות רבות ומגוונות של אדם במשברי מחלה מסוגים שונים. פעילות בכמה רמות למיצוי הזכויות של החולה/המשפחה במשבר תגרום לכך שהמשפחה תזכה במשאבים כלכליים וסוציאליים המגיעים לה על פי דין.
תחושת הרווחה של אדם ומשפחה הזוכים במה שמגיע להם על פי דין היא ברורה, הן בפן הנפשי והן בפן המעשי. במקום הזה נכנסים מתנדבי יד תמר החפצים לסייע למשפחה בשעתה הקשה.
מלווי המשפחה של יד תמר עוברים הכשרה ייעודית לערכית ביקורי הבית ולקידום תהליכי הליווי והסיוע למשפחה באופן פרטני ומותאם. התהליך מתייחס אף לקשיים בהתארגנות העזרה המשפחתית לפונה ולמשפחתו ומתן כלים יעילים גם בתחום זה, המעוגנים בחיבוקי"ת יהלום.
תמר למשפחה - מבנה במודל יהלום

המודל השלם בנוי בצורת יהלום אופיינית.
צורת היהלום של המודל מתארת את המעטפת לפונה עם משפחתו וכן למתנדב. בחלק זה שותפים אנשי יד תמר בתפקידיהם השונים, יועצים מקצועיים, ארגונים מסייעים ועוד.
החלק הפנימי של היהלום מדגים את עבודת המתנדבים ישירות מול הפונה ומשפחתו. המבנה מציג את השילוב המדורג בין היכולות של הפונה ומשפחתו ובין מידת המענה והסיוע שיגיש המתנדב. ככל שהיכולת גבוהה יותר, כך הסיוע שיוגש ממוקד יותר וקצר טווח יותר.
חיבוקי"ת יהלום עוברת כחוט השני לאורך כל המודל וניתנת להפעלה בכל שלב.
כדי להחליט מה היקף הסיוע שיוגש למשפחה מבצעים הליך קליטה – הכולל היכרות ומיפוי צרכים ראשוני, עיבוד בתוך מערכת יד תמר והצעה למסגרת סיוע.
ההחלטה הסופית על היקף העזרה היא רק לאחר הפגישה עם המשפחה.
יד תמר מפעילה אחראי מתנדבים שתפקידו ללוות את המתנדבים בכל שלב. בכל אזור יפעל מנהל אזור ובהמשך ראשי צוותים שימלאו את התפקיד.

הכי חשוב!
לדעת שהתשובות נמצאות אצל המשפחה!


לאורך כל הדרך נרבה בנתינה של:
חיזוקים חיוביים.
מציאת הכוחות.
התייחסות לדברים כנתונים, ללא ביקורת או שיפוטיות.
אמפטיה במקום הזדהות.
תמיכה מעמדה פנימית של עמוד שדרה ברור.
מעשיות - עדיפות לחיזוק עצמאות המשפחה.


שלבי העזרה המדורגת:
1. הבסיסי – הצפת זכויות + חיבור למאגרי מידע.
2. המתקדם – עזרה בפועל במילוי טפסים. עבודה מרחוק.
3. המקיף – עבודה מעשית מול רשויות ומשרדי ממשלה, כולל פגישות.
כוללני - הפעלת חיבוקי"ת יהלום (יכול להתקיים בכל שלב).

תמר למשפחה