נושא מובילתת נושאלינק לטפסיםטפסים נוספיםטפסים נוספיםטפסים נוספים


ריכוז מידע חשוב
קביעת נכות לחולי סרטןטופס פניה לביטוח הלאומיהחלטת רופא על
סמך מסמכים בלבד


זכאות לקצבת שירותים מיוחדים ללא נוכחות בוועדה רפואיתטופס פניה לביטוח הלאומי
שרותים מיוחדים
הערכת מצב החולה 1הערכת מצב החולה2גמלאות נכות
קלות לחולי סרטן בפניות אל המוסד לביטוח לאומי לצורך קביעת נכותהחלטת הרופא
על סמך מסמכים בלבד
פניה לביטוח לאומי

מדריך למבוגר המתמודד עם מחלה שגורמת לו לנכותמדריך מיצוי זכויות להורים עם ילדים חולי סרטןזכותון מטופלים בכימותרפיהזכותון מטופלים בהקרנות (רדיולוגיה)הכרה במחלת הסרטן לניצולי שואהניצול שואה
(הכרה במחלה נוספת)זכותון בני משפחה מטפלים

טיפולים בבתי חולים
פטור מתשלום בפניה לחדר מיוןפטור מתשלום חניה בבתי חולים בהגעה לטיפוליםמימון הוצאות נסיעה לטיפולים רפואייםמעון לחולי סרטן בתקופת הטיפולים האונקולוגייםשירות רפואי מתמחה (באונקולוגיה של העין ואורתופדיה אונקולוגית)זכותון מטופלים בכימותרפיהזכותון מטופלים בהקרנות (רדיולוגיה)השתתפות במחקרים קלינים

זכויות בקופות חולים
פטור מתשלום עבור תרופות ושירותים רפואייםתקרת תשלום ברכישת תרופותתקרת תשלום ברכישת מזון תרופתי/ייעודיהנחה לחולי סרטן על תרופות שאינן בסל הבריאותמימון טיפולי שיניים לחולי סרטןשמירה על רציפות הטיפול (עקרון הרצף הטיפולי)

יעוץ תמיכה ושיקום
קבוצות תמיכה לחולי סרטןיד להחלמה - סיוע לחולות סרטן השד מטעם מתנדבות האגודה למלחמה בסרטןקווי מידע ותמיכה טלפונייםתכנית "להיראות טוב... להרגיש טוב יותר"ייעוץ בנושא שיקום הדיבור והבליעה לחולי סרטןייעוץ מיני לחולי סרטןתמיכה נפשית בחולים ונכים על ידי קופות החולים (טיפול פסיכולוגי שיקומי)פעילות גופנית לחולי סרטן

גמלאות
קביעת נכות לחולי סרטןפניה לביטוח לאומיאגף גמלאות נכות

גמלת ילד נכה לילדים חולי סרטןתביעת גמלה לילד/ה נכהטופס תביעה מקוון

גמלת ילד נכה והטבות נלוותקצבת נכות והטבות נלוותזכאות לקצבת שירותים מיוחדים ללא נוכחות בוועדה רפואיתפניה לביטוח לאומיהערכת מצב חולה 1הערכת מצב חולה2גמלאות נכות
קצבת שירותים מיוחדים והטבות נלוותגמלת ניידות (למוגבלים בניידות בשל ליקויים ברגליים)גמלת סיעוד (מגיל פרישה)הקלות בפניות אל המוסד לביטוח לאומי לצורך קביעת נכותגמלאות נכותפניה לביטוח לאומיתעסוקה
דמי מחלהימי מחלהימי מחלה בגין טיפול בבן משפחהשיקום מקצועי וסיוע בלימודים לאנשים עם נכותתביעה למתן
שיקום מקצועי

רכישה והשאלה של ציוד ואביזרים
השתתפות קופות החולים ברכישת פאות לחולי סרטןסיוע ברכישה והשאלת פאות לחולי סרטןסיוע במימון תותבותהשאלת ציוד רפואי

טיפולים לשימור פוריות
הקפאת ביציותטופס הסכמה
להקפאת ביציותהקפאת שחלותטופס הסבר להסכמה
להקפאת רקמת שחלההפקדת זרעכרטיס שומר זרע
טיפול תומך וסיעוד
הוספיסטיפול ביתי תומך (טיפול פליאטיבי)טיפול ביתי תומך לחולי סרטן מטעם האגודה למלחמה בסרטןמקרים חריגים לזכאות להעסקת עובד זר בסיעוד

זכויות ושירותים נוספים
סיוע כלכלי לחולי סרטן מטעם האגודה למלחמה בסרטןתג חניה לנכה ופטור מתשלום אגרת רישויבקשה לקבלת תג חניה
לנכה ופטור מאגרת רישויאמבולנס המשאלות לחולים במחלה קשה או סופניתנופש משפחות לילדים חולי סרטןמידע בנושא מחקרים קליניים לחולי סרטןביטוח נסיעה לחו"ל לחולי סרטןימי עיון לחולי סרטן מטעם האגודה למלחמה בסרטןזכויות בגין נכות רפואית (שאינן מותנות בקבלת קצבת נכות)

מיסים
פטור ממס הכנסה לבעלי נכות רפואיתבקשה לפטור ממס


פנייה של חולי סרטן לוועדה רפואית לפטור ממס הכנסהבקשה לפטור ממסבקשה לקביעת אחוזי
נכות לצורך פטור ממסים
אישור מסירת מידע
נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין בן זוג ללא הכנסהכרטיס עובד (101)דוח הכנסות בארץ
ובחול לשנת המס (1301)


נקודות זיכוי ממס הכנסה בעד ילד או בוגר עם מוגבלותכרטיס עובד (101)בקשה לקרוב
נטול יכולת לשנת המס
תעודה רפואית
טופס א לפי תקנה 2

ייעוץ מס לחולי סרטןהנחה במס רכישה לנכיםבקשה לפטור חלקי
ממס רכישה
http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/misui7002.pdfבקשה לקביעת אחוזי
נכות לצורך פטור ממסים

הנחה במס רכישה לילדים עם נכות בשיעור של 100%בקשה לפטור חלקי
ממס רכישה


הנחה בארנונה לחולי סרטןהנחה בארנונה להורים שילדם מקבל גמלת ילד נכה או קצבת נכות

מידע לאוכלוסיות ספציפיות
מדריך מיצוי זכויות להורים עם ילדים חולי סרטןמדריך למבוגר המתמודד עם מחלה שגורמת לו לנכותהכרה במחלת הסרטן לניצולי שואהניצול שואה
הכרה במחלה נוספתבדיקות תקופתיות לגילוי מוקדם של סרטן בנשאיות מוטציה בגנים BRCA1/2נפגעי גזזתזכותון מושתלי מח עצםזכותון בני משפחה מטפלים

התנדבות לצה"ל ושירות לאומי
התנדבות לצה"ל למקבלי פטור משירות צבאישירות לאומי-אזרחי

ארגוני סיוע
גדולים מהחיים - למען איכות חיים לילדים חולי סרטןהאגודה למלחמה בסרטןאחת מתשעאור מנחם - סיוע לילדים חולים בבתי החוליםבית נתן - מרכז משאבי בריאות ותמיכה לנשים חולות סרטןגישה לחייםהדדי – המרכז למתמודדת עם סרטן השדזיכרון מנחם - המרכז הישראלי לתמיכה בילדים חולי סרטןחברים לרפואהחיינו - סיוע לילדים חולי סרטן ולבני משפחותיהםיד לתומך - מרכז תמיכה למטפלים בבני משפחתםיד תמר - תמיכה וסיוע במימוש זכויותיחד בתקווה - הגשמת חלומות לילדים החולים במחלות קשותעמותת חולי CML (לויקמיה מילואידית כרונית)חלי"ל האור - עמותה לחולי לימפומה ולוקמיהעמותת כפר נהר הירדן - נופש ללא תשלום לילדים החולים במחלות קשות או כרוניותאמ"ן - אגודה למיאלומה נפוצהמשאלת לב - הגשמת משאלות לילדים החולים במחלות קשותארגון בעלי הסטומה בישראלהמרכז לסיוע הוליסטי ע"ש יורי שטרן - טיפולי רפואה משלימה לחולי סרטן ללא תשלום/בעלות סמליתעזר מציון - תמיכה וסיוע לילדים ומבוגרים חולי סרטן ומשפחותיהםפל"א - פאה לכל אישהסאסא סטון קו אוררחשי לב - תמיכה בילדים חולי סרטןתמיכה - האגודה הישראלית לטיפול תומך (פליאטיבי)Caregivers Israel - הכרה ותמיכה למטפלים בבן משפחהכל הבריאותלרשימה הכללית של ארגונים המסייעים בתחום הבריאות

גורמי ממשל
משרד הבריאותהמוסד לביטוח לאומי

הרחבות ופרסומים
חוברת זכויות ושירותים לחולי סרטן ולמחלימים 
באתר האגודה למלחמה בסרט
ביטוח מחלות קשות במדריך רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון