הנדון: עבודה משותפת מול הביטוח הלאומי

לכבוד הוא לי לסכם שנה של שיתוף פעולה פורה בין סניף ירושלים, של המוסד לביטוח לאומי לבין ארגון "יד תמר".
המפגש ביננו היה באקראי, עת פניתם אלינו לקבלת מידע בדבר זכויות חולים בביטוח הלאומי לצורך סיוע למטופלים שלכם במיצוי זכויותיהם הכלכליות.
ממפגש זה צמחה "ידידות מופלאה" בין שני הארגונים, כשהמטרה המרכזית של שני הצדדים היא רווחתם וזכויותיהם של החולים האונקולוגיים.
המוסד לביטוח לאומי מקיים יחסי גומלין עם עשרות ארגונים ומוסדות הפועלים בקהילה לקידום מטרות משותפות במגוון נושאים, אך מניסיון השנה האחרונה אוכל לומר בוודאות כי הקשר עם ארגון "יד תמר" הינו יחיד ומיוחד במינו.
לרוב, בהיותנו הגוף הממלכתי המופקד על זכויות תושבי ישראל, פונים אלינו ארגונים אחרים על מנת להסתייע בנו לקידום מטרותיהם.
משנפגשנו אתכם ההצעה השנייה שקיבלנו מכם (הראשונה הייתה לקבל מידע לטובת החולים) הייתה: התגייסותכם להעביר לעובדינו סדנאות להתמודדות עם הלחצים והשחיקה הנפשית אותה הם חווים, בטיפולם בפניות חולים במחלות קשות , לעיתים סופניות, ובבני משפחותיהם, בהתנדבות וללא תמורה.
הופתענו ושמחנו הן על הרעיון והן על ההצעה המעשית והמיוחדת.
בתום הסדנא שתרמה רבות לעובדינו והקלה עליהם, התפתחה בין הארגונים דינמיקה של שיתופי פעולה מבורכים, תוך ראיה הדדית של טובת ציבור המטופלים.
כמוכם, גם אנו יודעים שאין בידינו להעלים מחלות סופניות מאדם שלקה בהם, אך דומה שפעילותינו המשותפת מקלה משהו על ההתמודדות של החולים ומשפחותיהם, בלא שיצטרכו לבזבז משאבים מוגבלים על הליכים ביורוקרטיים מיותרים.
בטוחני שהקלה זו משמעותית הרבה יותר, כתוצאה מהחיבור בין "יד תמר" לבין המוסד לביטוח לאומי סניף ירושלים.
יישר כוח והמשך שיתוף פעולה פורה לטובת עם ישראל.